Marzec
02

Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku!

WUP w Krakowie

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych zachęca do udziału w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2017, adresowanego do przedsiębiorców zatrudniających poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

 

Cel inicjatywy stanowi promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm.

W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku ocenia m.in.:

  • pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy;
  • nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć;
  • strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy;
  • wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność;
  • markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

 

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa, podczas której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. Wydarzenie będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz okazją do spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym formularz zgłoszeniowy (aplikacje przyjmowane są do 31 marca 2018 r.), można znaleźć tutaj.

Źródło: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych