Sierpień
09

Zostań liderem aktywizacji osób młodych

WUP w Krakowie

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy "Lider aktywizacji osób młodych", w ramach którego zostaną nagrodzone jednostki stawiające na jakość swojej oferty.

Rozmawiający młodzi ludzie

 

Konkurs jest adresowany do publicznych instytucji rynku pracy oraz agencji zatrudnienia. Ma na celu promowanie najlepszych praktyk instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych - niestandardowych, oryginalnych rozwiązań problemów ludzi młodych, z jakimi borykają się na rynku zatrudnienia.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  • najlepsze praktyki publicznych instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych,
  • najlepsze praktyki agencji zatrudnienia w zakresie wspierania osób młodych.

 

Zakres tematyczny zgłaszanych praktyk może dotyczyć różnych aspektów działalności instytucji rynku pracy, w szczególności:

  • zasad obsługi młodego klienta,
  • sposobów docierania z informacją o ofercie do osób młodych,
  • współpracy z innymi podmiotami (edukacyjnymi, pozarządowymi, samorządowymi, pracodawcami) na rzecz skutecznej aktywizacji osób młodych,
  • prowadzenia działań promocyjnych zmieniających postrzeganie instytucji rynku pracy przez osoby młode,
  • realizacji projektów wzbogacających ofertę kierowaną do osób młodych,
  • rozwoju kompetencji pracowników,
  • innych działań ukierunkowanych na wzrost skuteczności wspierania osób młodych na rynku pracy.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia i wysłać na adres podany w regulaminie konkursu do 12 września 2018 r. do godz. 16.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca września, a wręczenie nagród laureatom odbędzie się 26 października 2018 r. w Warszawie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.polprom.org.pl.

Fot. Pixabay

Źródło: Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM