Styczeń
29

Znak Jakości - dla kogo i po co?

WUP Kraków

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych jest dla instytucji szkoleniowych, które chcą stale podnosić jakość swoich usług, zdobywać nowych klientów, mieć pewność, że ci, którzy raz skorzystali z ich oferty, wrócą i polecą ich usługi innym.

 

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych jest dla instytucji szkoleniowych, które chcą stale podnosić jakość swoich usług, zdobywać nowych klientów, mieć pewność, że ci, którzy raz skorzystali z ich oferty, wrócą i polecą ich usługi innym.

Znak jakości, który jest własnością Województwa Małopolskiego przyznawany jest w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych, innowacyjne narzędzie zapewniania jakości kształcenia, powstałe we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, m.in. firmami szkoleniowymi oraz instytucjami zamawiającymi szkolenia. Zawierają one 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

Zgodnie z przyjętymi przez Województwo Małopolskie założeniami, o przyznanie znaku jakości MSUES mogą ubiegać się tylko instytucje szkoleniowe posiadające siedzibę w Małopolsce. Instytucja szkoleniowa spoza Małopolski, posiadająca oddział, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa Małopolskiego, nie może obecnie przystąpić do ww. procesu.

Zainteresowanych znakiem jakości MSUES zapraszamy do kontaktu z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.