Listopad
16

Zarządzanie talentami w organizacjach

WUP w Krakowie

Jak w rekrutacjach wyławiać talenty? Dlaczego warto budować zespoły i inne pytania w oparciu o ich potencjał? Na te oraz wiele innych pytań starano się odpowiedzieć podczas IX Konferencji "Małopolska otwarta na wiedzę" – Follow up, która odbyła się 15 listopada w Krakowie.

 

Była to kontynuacja wydarzenia zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 5 czerwca. Wówczas rozmawiano o wyzwaniach dla współczesnego poradnictwa zawodowego. Jednym z takich wyzwań jest z pewnością odkrywanie talentów dla organizacji, który to temat rozwinięto podczas listopadowego wydarzenia.

"Rozwój technologiczny i gospodarczy powoduje zmianę kompetencji ludzi aktywnych zawodowo. Województwo Małopolskie wychodząc naprzeciw tym potrzebom, uruchomiło duże przedsięwzięcie – projekt "Kierunek Kariera", w którym osoby indywidualne mogą uzyskać wsparcie doradcy zawodowego oraz skorzystać z bonów na szkolenia. Realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Do 2023 roku dzięki funduszom unijnym uda się przeszkolić w projekcie nawet 25 tys. pracowników. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel 94 mln zł" – mówił w trakcie konferencji wicemarszałek województwa małopolskiego, Stanisław Sorys.

Zarówno marszałek Sorys, jak i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Jacek Pająk podkreślali znaczenie współpracy instytucji publicznych i prywatnych na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych Małopolan.

"Jesteśmy w przededniu okrągłego jubileuszu – 10-lecia istnienia Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, które skupia instytucje rynku pracy, edukacji i szkoleń, zainteresowane wspieraniem rozwoju kompetencji osób w różnym wieku. Bez współdziałania podmiotów zrzeszonych w Partnerstwie nie powstałyby chociażby Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych czy system podmiotowego finansowania kształcenia, nie zostałyby też przetestowane elementy zintegrowanego systemu kwalifikacji" – podkreślił dyrektor Pająk.

Długą tradycję współdziałania małopolskich instytucji w obszarze uczenia się przez całe życie przypomniała wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Edyta Klimowska-Bobula.

Gościem specjalnym konferencji był prof. Andrzej Blikle, ekspert w dziedzinie zarządzania kompleksową jakością, który mówił o cechach turkusowych organizacji.

W drugiej części konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas których poznawali m.in. nowoczesne sposoby rekrutacji i pozyskiwania do zespołów jak najlepszych pracowników, a także zarządzania talentami w organizacjach.

Przypomnijmy, że konferencja "Małopolska otwarta na wiedzę" to cykliczne wydarzenie, organizowane od 2008 roku przez WUP w Krakowie. Jest ono skierowane przede wszystkim do przedstawicieli Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, doradców zawodowych, trenerów, reprezentantów firm szkoleniowych, a także instytucji rynku pracy i edukacji. Każda konferencja cyklu cieszy się dużym zainteresowaniem, w ostatniej wzięło udział ponad 100 osób.

IX Konferencja "Małopolska otwarta na wiedzę" – Follow up odbyła się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia.