Marzec
31

Zapraszamy do lektury

Ilona Plichta

Polecamy najnowszy numer kwartalnika projektu PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia pn. „Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce”

"Jesteśmy przekonani, iż system bonów jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, zwłaszcza mikro i małych. Przedsiębiorca bowiem jest w pełni świadomym odbiorcą wsparcia, decyduje o wyborze szkolenia odpowiedniego dla siebie i swoich pracowników, a także może liczyć na maksymalne uproszczenie procedur systemu i redukcję biurokracji. Przedsiębiorca w momencie zamawiania puli bonów nie musi decydować, na jakie szkolenie, gdzie i kiedy będzie chciał skierować swoich pracowników. Dopiero w chwili znalezienia odpowiedniej oferty instytucji szkoleniowej przekazuje pracownikom pakiet bonów odpowiadający liczbie godzin wybranego szkolenia. Nie wykłada własnych środków na zakup usługi, jedynie wymagany wkład własny, nie zajmuje się również rozliczaniem finansowym" - o tych i innych zaletach systemu podmiotwego finansowania kształcenia można przecztać w najnowszym numerze kwartalnika.

Kwartalnik projektu PFK 1/2015