Wrzesień
06

Prowadzisz firmę i potrzebujesz pomocy? Odwiedź ZUS

WUP w Krakowie

"e-Składka - proste płatności z ZUS" - pod takim hasłem odbywać się będzie "Tydzień Przedsiębiorcy", organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 11 do 15 września 2017 r.

Odwiedzający placówki ZUS będą mieli możliwość uzyskania wszelkich informacji związanych z nowym sposobem opłacania składek (nawiązując do wdrażanego od 1 stycznia 2018 r. ułatwienia dla płatników składek, czyli e-Składki), prowadzeniem działalności gospodarczej, a także skorzystania z:

1. Bezpłatnych seminariów tematycznych:

  • e-Składka - nowy wymiar rozliczeń,
  • start-up dla nowych płatników,
  • ABC przedsiębiorcy,
  • świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne,
  • delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego,
  • zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA).

 

2. Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń,
  • doradcy emerytalni.

 

3. Porad ekspertów:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • instytucji współpracujących, m.in. Urzędów Skarbowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędów Miasta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Tygodnia Przedsiębiorcy można znaleźć tutaj.

Źródło: ZUS w Krakowie