Czerwiec
19

Pracodawca - Rynek - Pracownik - najnowszy raport Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Ilona Plichta

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców opublikowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie były szczególnie brane pod uwagę przez małopolskich pracodawców. Jedna trzecia z nich oczekiwała, że kandydaci do pracy będą posiadali pełne przygotowanie do jej wykonywania. Pozostałe dwie trzecie było skłonnych doszkolić pracowników w różnym zakresie. Pełnego przygotowania wymagali pracodawcy z branży transportowej oraz ochrony zdrowia, a także spora część przedstawicieli branży budowlanej, przetwórstwa przemysłowego oraz informacji i komunikacji. Najbardziej skłonni do doszkalania pracowników byli przedsiębiorcy z sekcji „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”.

Kompetencje indywidualne, psychologiczne były najbardziej pożądanymi przez pracodawców (36% wskazań), m.in.: odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość. Na kolejnym miejscu znalazły się kompetencje interpersonalne (20%), w tym: umiejętność budowania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, komunikatywność oraz umiejętność współpracy w grupie.

Ponad dwie trzecie pracodawców zwracało uwagę na trudności w rekrutacji pracowników. Kandydaci na ogół nie posiadali odpowiedniego doświadczenia zawodowego, a także umiejętności typowo zawodowych oraz kompetencji indywidualnych, psychologicznych, takich jak: zarządzanie czasem, kultura osobista, uprzejmość i autoprezentacja.


Wszystkie wyniki badania są dostępne w publikacji Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014. Wybrane zagadnienia zostały zawarte w ulotce informacyjnej.