Listopad
19

Pracodawca i bezrobotny w dobie zmieniającego się rynku pracy

WUP w Krakowie

Współpraca z przedsiębiorcami oraz tworzenie przyjaznego dla nich narzędzia to główny temat seminarium, które odbyło się 15 listopada 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej.

Seminarium dla pracodawców w Dąbrowie Tarnowskiej, 15.11.2018

 

Uczestników spotkania, stanowiącego okazję do zaprezentowania aktualnej sytuacji na małopolskim rynku pracy oraz form pomocy świadczonej przez urzędy pracy, przywitały: Edyta Klimowska-Bobula - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Mariola Kobos - wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Anna Michałek-Kiełbasa - kierownik Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Przedstawiciele firm zapoznali się z założeniami projektu "Modelowe procedury współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami i przedsiębiorcami" oraz aktywnie włączyli się w prace warsztatowe, zaproponowane przez Agnieszkę Sasor-Ortyl, koordynatora inicjatywy.

Seminarium, w którym udział wzięło 25 osób, zostało zorganizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie i Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.