Grudzień
02

Poprawią warunki pracy stażystów

WUP w Krakowie

"Be-Happy" (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to projekt skierowany do małych, średnich przedsiębiorstw mający na celu wsparcie ich w tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy dla stażystów poprzez webinaria, spotkania, warsztaty, autodiagnozę poziomu programów stażowych.

Program, którym na szczeblu europejskim kieruje CSR Europe przy wsparciu Europejskiego Stowarzyszenia Zawodowego (EVTA) i organizacji EUROCHAMBRES, a jego partnerem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, obejmie 12 krajów. Przyczyni się bezpośrednio do realizacji jednego z celów Europejskiego Paktu dla Młodych, jakim jest stworzenie nowych stanowisk dla 100 tysięcy stażystów i praktykantów.

Projekt będzie skierowany do MŚP na 3 różnych płaszczyznach:

  • 50 000 MŚP poprzez kampanię informacyjną prowadzoną w internecie,
  • 1200 MŚP poprzez serię tematycznych webinariów i spotkań, a także wymianę najlepszych praktyk,
  • 100 MŚP w ramach projektu tworzenia lepszych warunków dla stażystów poprzez oceny jakości i wsparcie dostosowane do potrzeb danej firmy.

 

Uczestniczący w programie:

  • dowiedzą się, jakie korzyści może czerpać firma z zatrudnienia stażystów,
  • wezmą udział w serii tematycznych webinariów, które będą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń,
  • uzyskają informację dotyczącą zmian, jakie należy wprowadzić w wewnętrznych procesach firmy, aby zapewnić stażystom optymalne warunki,
  • będą mogli rozpropagować swoją markę, stając się ambasadorem stażystów lub zapewniając swojej firmie miejsce w rankingu europejskich programów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu),
  • wezmą udział w dialogu dotyczącym stosowanej polityki na szczeblu krajowym i europejskim.

 

Projekt zakończy się w sierpniu 2018 r.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/be-happy/.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu