Czerwiec
26

Podstawowe warunki umowy

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia

Regulamin używania znaku jakości Małopolskich Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych oraz umowa licencyjna określają warunki na jakich instytucja szkoleniowa może otrzymać znak jakości MSUES oraz korzystać z prawa do używania tego znaku.

Aby uczestniczyć w procesie instytucja szkoleniowa musi:

  1. Przez okres minimum 3 miesięcy działać zgodnie z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.
  2. Zrealizować w okresie tym minimum 6 usług edukacyjno-szkoleniowych.
  3. Przesłać do WUP Kraków wykaz wszystkich usług zrealizowanych w okresie audytowym oraz wykaz wszystkich trenerów.
  4. Poddać się audytowi zewnętrznemu.

 

W przypadku otrzymania znaku jakości funkcjonować zgodnie z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych do dnia ważności znaku (minimum przez okres 3 lat).

Regulamin używania znaku jakości Małopolskich Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych.

Umowa licencyjna.