Lipiec
15

Podmiotowy system finasowania szkoleń w regionalnych programach operacyjnych

Ilona Plichta

W najnowszym numerze biuletynu „Innowacje bez granic” można przeczytać o nowatorskim podejściu do systemu finansowania szkoleń dla przdsiębiorców w nowym okresie programowania 2014-2020.

W każdym województwie zostaną wybrani koordynatorzy systemu, którzy będą ralizować zadania zwiazane z przyznawaniem dofinasowania - bonów lub vocherów szkoleniowych (dokumenty te mogą mieć różne nazwy w poszczególnych regionach).

Czytaj więcej w:

INNOWACJE BEZ GRANIC 2/2015 (str 44-47)

INNOWACJE BEZ GRANIC