Marzec
16

Otrzymaj dotacje na projekty wspierające młodych w Małopolsce

WUP w Krakowie

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym dotacjom na projekty wspierające osoby młode na małopolskim rynku pracy.

Podczas spotkania, które odbędzie się w środę, 22 marca 2017 r., w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zostaną omówione działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na spotkaniu zostanie również zaprezentowana sytuacja osób młodych na małopolskim rynku pracy oraz wybrane kwestie związane z realizacją projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji rynku pracy:

  • instytucji dialogu społecznego, czyli związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe ‐ jeżeli wśród ich zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
  • instytucji partnerstwa lokalnego, czyli grupy instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy;
  • Ochotniczych Hufców Pracy;
  • agencji zatrudnienia;
  • instytucji szkoleniowych.

Osoby zainteresowanie udziałem w spotkaniu proszone są o zgłaszanie się e-mailowo na adres: rmichalik@wup-krakow.pl do 17 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania można znaleźć na stronie: www.power.wup-krakow.pl.

 

Zaproszenie