Listopad
14

Organizacje zarządzają talentami

WUP w Krakowie

15 listopada w Krakowie odbędzie się IX Konferencja "Małopolska otwarta na wiedzę" - Follow up. Jest to cykliczne wydarzenie, organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie od 2008 r.

 

Jego początki związane są z działalnością Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Dotychczasowe edycje konferencji dotyczyły m.in. kształcenia dorosłych, jakości szkoleń, podmiotowego finansowania kształcenia, badania losów absolwentów uczelni, odpowiedzialności za własny rozwój czy doradztwa zawodowego.

"Małopolska otwarta na wiedzę" to okazja do przyjrzenia się najnowszym trendom w uczeniu się oraz spotkania z ekspertami istotnymi dla zagadnień kształcenia ustawicznego i poradnictwa całożyciowego. Temat jutrzejszej konferencji stanowią organizacje zarządzające talentami.

W programie przewidziano następujące prelekcje i warsztaty:

  • "Małopolska myśli o talentach" -  dr hab. Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego;
  • "Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego - wspólna praca nad rozwojem kompetencji w regionie" - Edyta Klimowska-Bobula, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;
  • "Zarządzanie przez kompetencje - turkusowe organizacje" - prof. dr hab. Andrzej Blikle;
  • "Budowanie zespołu w oparciu o talenty - dlaczego warto?" - Dominik Juszczyk, Gallup-Certified Strengths Coach;
  • "Autoprezentacja - sztuka mówienia o swoich umiejętnościach" - Marlena Momot, Alina Osowska;
  • "Nowoczesne zarządzanie talentami" - Sylwia Czajka-Jansen, mentor menedżerów;
  • "Nowoczesne rekrutacje" - Dominika Maciołek, trener biznesu.

 

Konferencja odbędzie się w Park Inn by Radisson Kraków Hotel w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Weźmie w niej udział około 100 uczestników - decydentów, doradców zawodowych, przedstawicieli firm szkoleniowych, a także instytucji rynku pracy i edukacji, w tym zrzeszonych w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego.