Marzec
22

O wsparciu dla przedsiębiorców i ich pracowników w Tarnowie

WUP w Krakowie

22 marca rozpoczęły się konsultacje Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017. Z mikro i małymi przedsiębiorcami oraz osobami samozatrudnionymi rozmawiano w Tarnowie o dostępnych możliwościach rozwoju firm, w tym podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników.

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017 w Tarnowie, 22.03.2017

Nawet 150 nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 2 lat powstanie na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i gorlickiego. To efekt zainaugurowanego programu "Firma+1". Oprócz niego prawie 7 tys. przedsiębiorstw może skorzystać z unijnego wsparcia w formie bonów m.in. na szkolenia zawodowe, egzaminy, doradztwo biznesowe, a dla kolejnych 25 tys. pracujących Małopolan przygotowano bony na szkolenia, głównie językowe i komputerowe, w ramach projektu "Kierunek Kariera" - to niektóre z propozycji skierowanych do małopolskich firm, które mogą liczyć na różne formy wsparcia w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017, jakie zaprezentowano w trakcie spotkania z udziałem wicemarszałka Stanisława Sorysa oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

"Mamy w Małopolsce znakomite możliwości do rozwoju przedsiębiorczości. Zachęcam przede wszystkim do sięgania po różne formy wsparcia z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Mamy w nim środki zarówno na tworzenie stref aktywności gospodarczej, zakładanie własnej działalności, rozwój i ekspansję międzynarodową, wprowadzanie innowacji i projekty badawcze, ale też rozwój zawodowy pracowników i wsparcie przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne, także te powyżej 50. roku życia. W sumie to kwota sięgająca 500 mln euro" - mówi Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Program "Firma +1"

Program "Firma+1" oferuje wsparcie w zatrudnieniu pracowników.

"Pomoc polega przede wszystkim na dofinansowaniu stworzenia nowego miejsca pracy lub doposażenia już istniejącego. Możliwe jest również sfinansowanie staży, prac interwencyjnych. Oferowane jest także doradztwo z zakresu obowiązkowych świadczeń wynikających z faktu zatrudnienia pracowników, tj. zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne" - informuje Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Program realizują: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz powiatowe urzędy pracy. Dzięki współpracy urzędów z firmami na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz gorlickiego w ciągu 2 lat powstanie 150 nowych miejsc pracy.

Bony na szkolenia dla przedsiębiorców

Pierwsze bony na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, które pokryją nawet 50-80% wartości kursu lub usługi doradczej, będą dostępne pod koniec 2017 r. Tą formą wsparcia zostanie objętych 7 tys. przedsiębiorstw, w tym 27 tys. osób pracujących w przedsiębiorstwach. Firmy będą mogły korzystać z bonów w latach 2017-2020. 

Bony będzie można wykorzystać na szkolenia i doradztwo w firmach szkoleniowych oferujących swoje usługi w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych. Wśród działań, które mogą zostać dofinansowane znajdują się: szkolenia zawodowe, ogólne, mentoring, coaching, egzaminy, doradztwo biznesowe, analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju przedsiębiorstwa.

Bony dla pracujących Małopolan 

Zatrudnieni mieszkańcy naszego regionu mogą wziąć udział w projekcie "Kierunek Kariera", dzięki któremu można uzyskać dotację do szkoleń językowych lub komputerowych. Każdy uczestnik projektu, dla którego zostanie opracowany Bilans Kariery, otrzyma bony szkoleniowe pozwalające na pokrycie do 87% kosztów kursu. Projekt będzie realizowany do połowy 2023 r. W tym czasie ze wsparcia może skorzystać ponad 25 tys. pracujących Małopolan.

O Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017 

Szacuje się, że z różnych usług wspierających rozwój zawodowy Małopolan tylko w tym roku skorzysta nawet pół miliona osób. Ponad 77 tys. osób podejmie pracę, a blisko 191 tys. zyska nowe umiejętności i wiedzę. Małopolski rynek pracy powiększy się też o ponad 11 tys. nowych miejsc pracy - to spodziewane efekty realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia, którego wartość wynosi ponad 1 mld zł. 

W planie zebrano ofertę kilkudziesięciu małopolskich instytucji działających na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców, jak i rozwoju małopolskich firm. Z pomocy mogą korzystać dzieci i młodzież, w tym uczniowie szkół zawodowych oraz ci szczególnie uzdolnieni. Nie pominięto też pracodawców i ich pracowników. Na wsparcie mogą też liczyć rodzice opiekujący się dziećmi do lat 3, osoby zagrożone utratą pracy lub bezrobotne, w szczególności osoby poniżej 30. i powyżej 50. roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. Pomocą objęte będą także osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Plan zakłada, że ponad 17 tys. dzieci i młodzieży będzie mogło uczestniczyć w programach edukacyjnych. Dla niemal 11 tys. osób przygotowano ofertę pożyczek, dotacji lub poręczeń na rozpoczęcie własnego biznesu. Ponad 6 tys. pracujących Małopolan skorzysta z Bilansu Kariery, czyli specjalistycznej usługi doradczej. 

Kolejne spotkania z przedsiębiorcami zaplanowano w marcu i kwietniu br. w Wadowicach, Nowym Targu oraz w Krakowie.  

fot.: UMWM