Czerwiec
30

O Kierunku Kariera

WUP Kraków

Kierunek Kariera to projekt, który Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje od 1 stycznia 2016 roku.

Co oferuje i dla kogo jest Kierunek Kariera?

W projekcie oferujemy przede wszystkim:

  • specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery oraz
  • bony szkoleniowe (na szkolenia komputerowe, językowe oraz z innych kompetencji, nie będących szkoleniami zawodowymi). Bony będą dostępne najprawdopodobniej na przełomie 2016 i 2017 roku. O dokładnej dacie przekazania bonów uczestnikom, będziemy informować na naszej stronie w grudniu 2016 r.

Z naszych usług będą mogły skorzystać osoby pracujące, które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce;
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie zatrudniają pracowników, jeżeli spełniają jeden z powyższych warunków.

 

W jaki sposób uczestnicy skorzystają z projektu?

Chęć udziału w Bilansie Kariery osoby zainteresowane mogą zgłosić telefonicznie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

  • w Krakowie: tel. 12 424 07 38,
  • w Nowym Sączu: tel. 18 442 94 90 lub
  • w Tarnowie: tel. 14 626 99 40.

 

Przed wizytą u doradcy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeśli kandydat spełnia wymogi udziału w projekcie rozpocznie Bilans. W trakcie tej usługi uczestnicy odkryją, nazwą i uporządkują wraz z doradcą zawodowym, wszystko to, co wiedzą i potrafią. W efekcie poznają swoje możliwości, potencjał i skompletują portfolio, a doradca pomoże im stworzyć indywidualny plan rozwoju.

W dalszej kolejności uruchomimy system bonów szkoleniowych, dzięki któremu uczestnicy na bazie stworzonego z doradcą planu wybiorą dla siebie jedną z form rozwoju. Uczestnik będzie miał możliwość rozwijania swoich kompetencji w trakcie wybranych przez siebie szkoleń lub potwierdzenia posiadanych już kompetencji przystępując do egzaminu. Uczestnicy otrzymają bony szkoleniowe po podpisaniu odpowiedniej umowy i wpłacie 13% wartości zamówionych bonów.

Oferty kształcenia i potwierdzania kompetencji będą dostępne w bazie tworzonej w ramach projektu. Baza ta będzie obejmowała usługi jedynie tych instytucji szkoleniowych i certyfikujących, które spełnią określone wymogi jakościowe i zgodzą się na rozliczanie płatności przy pomocy bonów szkoleniowych.

Dlaczego bony?

Bony szkoleniowe to prosty, szybki, przejrzysty, logiczny, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru sposób na rozwinięcie swoich kompetencji lub nabycie kwalifikacji. System podmiotowego finansowania kształcenia (przez bony szkoleniowe) daje możliwość skorzystania z funduszy unijnych bez zbędnych formalności. Uczestnik szkolenia nie musi przechodzić skomplikowanych procedur naboru, ma możliwość wyboru dostosowanego do swoich potrzeb szkolenia, a płatności w formie bonów ułatwiają rozliczenie.

Więcej informacji o projekcie udziela:

Biuro Projektu Kierunek Kariera
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na stawach 1
30-107 Kraków
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
tel. 12 619 84 55, 619 84 59