Lipiec
01

O CENTRUM

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia dba o odpowiednią jakość szkoleń w regionie w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych. Wspiera również instytucje szkoleniowe zainteresowane podnoszeniem jakości swoich usług.

Główne zadania Centrum to:

  • przyznawanie i weryfikowanie prawa do używania znaku jakości MSUES oraz prowadzenie Rejestru instytucji ze znakiem jakości MSUES;
  • monitorowanie jakości usług świadczonych przez instytucje ze znakiem MSUES w oparciu o informacje, w tym od klientów;
  • dbałość o odpowiednią jakość audytów na zgodność z MSUES służąca utrzymaniu wiarygodności i jakości znaku MSUES na rynku szkoleniowym poprzez prowadzenie Rejestru uprawnionych firm audytujących i audytorów, audyty monitorujące, organizację szkoleń dla audytorów, weryfikację raportów z audytu i konsultacje dla audytorów;
  • dbałość o aktualność i kompletność MSUES;
  • współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz jakości kształcenia;
  • wsparcie metodyczne dla instytucji zamawiających szkolenia finansowane ze środków publicznych;
  • monitorowanie rynku szkoleniowego w Małopolsce.
 

Dowiedz się więcej na temat procedury weryfikacji instytucji szkoleniowej pod kątem spełniania MSUES

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Pokój 414
Telefon: 12 619 84 52
Adres e-mail: jakosc@wup-krakow.pl