Listopad
23

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych dostępne dla firm z całej Polski

WUP w Krakowie

To dobra informacja dla instytucji prowadzących działalność szkoleniową i doradczą w Małopolsce, a które nie mają tutaj swojej siedziby. Teraz także one mogą ubiegać się o znak jakości MSUES.

Dzięki niemu zyskają dostęp do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych i będą mogły świadczyć usługi dofinansowane z pieniędzy unijnych.

Znak MSUES funkcjonuje na rynku od 2014 r., a do tej pory otrzymało go prawie 150 małopolskich instytucji. Jest on jedynym znakiem jakości przyznawanym przez samorząd w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, które są nowatorskim w skali całego kraju narzędziem potwierdzającym jakość kształcenia. Powstało ono we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

"Ten znak jakości to potwierdzenie, że dana instytucja zapewnia najwyższą jakość usług dopasowanych do wymagań obecnego rynku pracy" – zaznacza Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego. – "Teraz dzięki niemu będziemy mieć także możliwość weryfikacji firm doradczych i szkoleniowych, które działają w Małopolsce, ale niekoniecznie mają swoją siedzibę w naszym regionie" – dodaje marszałek Jacek Krupa.

Z kolei wicemarszałek Stanisław Sorys, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za rynek pracy, zwraca uwagę, że kompetencje potwierdzone wysokiej jakości certyfikatem są bardzo ważnym składnikiem sukcesu zawodowego Małopolan:

"Dlatego tak ważne dla nas jest, aby instytucje szkolące pracowników i oferujące im usługi doradcze dbały o jak najwyższy ich poziom, ponieważ przekłada się to na jeszcze wyższe kompetencje i umiejętności pracowników" – podkreśla wicemarszałek Stanisław Sorys.

MSUES zawiera 20 standardów, które odnoszą się do usług edukacyjno-szkoleniowych, kompetencji kadry szkoleniowej, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych. Od września 2017 r. MSUES obejmuje również usługi doradcze.

"MSUES jest uznawany przez firmy szkoleniowo-doradcze za wymagający standard, ale równocześnie najbardziej dostosowany do działalności tychże firm" – zwraca uwagę Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. "Poza tym instytucje szkoleniowe i doradcze doceniają transparentność procesu certyfikacji oraz możliwość wsparcia we wdrożeniu standardów, na przykład w formie konsultacji z pracownikami Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, które funkcjonuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie" – dodaje.

Warto podkreślić, że MSUES jest w Bazie Usług Rozwojowych drugim sposobem certyfikowania po ISO 9001. Baza, która prowadzona jest przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zawiera informacje o szkoleniach i doradztwie, które oferowane są przez firmy świadczące usługi dofinansowywane z pieniędzy unijnych. W Małopolsce z BUR korzystają przede wszystkim osoby pracujące, a także oraz mikro-, mali i średni przedsiębiorcy w ramach systemów podmiotowego finansowania kształcenia, oferowanych w projektach takich jak Kierunek Kariera (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie) czy Małopolskie Bony Rozwojowe (Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego).

Przypomnijmy, w podmiotowych systemach finansowania mieszkańcy Małopolski mogą otrzymać m.in. bony na szkolenia, które są dofinansowane, ale uczestnik sam musi w części zapłacić za usługę. Decyzja o wyborze konkretnej oferty związana jest też mocno z innymi kosztami, takimi jak – w przypadku przedsiębiorców – delegacja pracownika i jego nieobecność w miejscu pracy w czasie szkolenia. W przypadku osób indywidualnych decyduje chociażby konieczność poświęcenia czasu wolnego po pracy. Dlatego też w ostatnim czasie tak bardzo rośnie znaczenie jakości usług dofinansowywanych z pieniędzy unijnych – klient z większą rozwagą podchodzi do decyzji o pójściu na szkolenie czy skorzystaniu z usług doradztwa. Większa ilość firm ze znakiem jakości MSUES, które kierują swoją ofertę do Małopolan, pozwala też na podniesienie jakości usług w regionie. Co za tym idzie – przyczyni się do wzrostu zainteresowania przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych bonami szkoleniowymi czy rozwojowymi.