Czerwiec
24

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia, powstałe we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Zawiera 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

 

MSUES zostały wypracowane przez wszystkie strony uczestniczące w procesie szkolenia: oferentów tego typu usług, czyli przedstawicieli firm szkoleniowych, pracowników nauki, a także korzystających z tej oferty, min. instytucje publiczne i pracodawców zamawiających szkolenia.

Prace nad MSUES trwały ponad 3 lata, a bazę merytoryczną opracował w 2010r. zespół naukowców i praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Łącznie w pracach nad modelem uczestniczyło 25 naukowców oraz prawie 90 instytucji szkoleniowych z całej Małopolski.

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych grup standardów oraz wskaźników mierzących czy standard jest spełniony zawarte są w Przewodniku po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Przewodnik zawiera opis dobrych praktyk w odniesieniu do poszczególnych standardów oraz wskazówki do samoewaluacji.