Luty
06

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych

WUP Kraków

MSUES składa się z 20 standardów opisujących rozwiązania sprzyjające wysokiej jakości usług edukacyjno-szkoleniowych, które podzielono na 4 grupy.

 

Małopolskie Standardy zostały wypracowane przez wszystkie strony uczestniczące w procesie szkolenia: oferentów tego typu usług, czyli przedstawicieli firm szkoleniowych, pracowników nauki, a także korzystajacych z tej oferty, min. instytucje publiczne i pracodawców zamawiających szkolenia.

Prace nad MSUES trwały ponad 3 lata, a bazę merytoryczną opracował w 2010r. zespół naukowców i praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej - Skrzypek. Łącznie w pracach nad modelem uczestniczyło 25 naukowców oraz prawie 90 instytucji szkoleniowych z całej Małopolski.

 

Szczegółowe inforacje na temat poszczególnych grup standardów oraz wskaźników mierzących czy standard jest spełniony zawarte są w Przewodniku po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno- Szkoleniowych. W przewodniku opisane sa standardy w kontekście dobrych praktyk oraz zawarte są wskazówki do samoewaluacji.