Październik
13

Konkurs RegioStars: Projekt PFK wyróżniony

WUP w Krakowie

Projekt "Podmiotowe finansowanie kształcenia" został wyróżniony w tegorocznej edycji konkursu RegioStars, organizowanego przez Komisję Europejską.

We wtorek, 10 października 2017 r., podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars Awards 2017 w Brukseli dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Jacek Pająk - odebrał wyróżnienie i okolicznościowy medal za udział w inicjatywie, do której zgłoszono projekt "Podmiotowe finansowanie kształcenia" w kategorii "Edukacja i szkolenia".
 

Inicjatywa znalazła się w gronie 24 finalistów, wyłonionych przez niezależne jury konkursu, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija, spośród 103 zgłoszonych projektów w oparciu o 4 najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską.

Główny cel projektu "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" stanowiło wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szkoleniu ich pracowników. Przedsiębiorcy wskazywali na skomplikowane procedury w rozliczaniu pieniędzy unijnych, przez co niejednokrotnie rezygnowali z dofinansowania, a co za tym idzie – szkoleń. Jednocześnie potrzebowali ich, aby podnosić konkurencyjność swoich firm. Województwo Małopolskie postanowiło wykorzystać doświadczenia międzynarodowe, aby rozwiązać ten problem w regionie. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie opracowano i przetestowano innowacyjny w skali kraju system podmiotowego finansowania usług, wykorzystujący bony szkoleniowe.

W gronie finalistów RegioStars Awards 2017 znalazły się jeszcze 2 polskie projekty - "Małopolska Karta Aglomeracyjna" i "Platforma zintegrowanych usług publicznych w Olsztynie".

Laureaci konkursu RegioStars 2017:

  1. Kategoria "Mądra specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP" - Bio Base (kraje Europy Północno-Zachodniej).
  2. Kategoria "Unia energetyczna: zmiany klimatyczne" – InnoHiili - innowacyjne, niskoemisyjne usługi publiczne (Finlandia).
  3. Kategoria "Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo" – Koordynacja w celu poprawy integracji na rynku pracy ofiar przemocy na tle seksualnym oraz ofiar wykluczenia społecznego (Hiszpania).
  4. Kategoria "Edukacja i szkolenia" – Wsparcie młodych przedsiębiorców w sektorze rolnictwa ekologicznego (Chorwacja).
  5. Kategoria "CityStar: miasta przechodzące na technologię cyfrową" - Smart Service Power (Niemcy).

Pobierz publikację zawierającą prezentacje poszczególnych finalistów.

Zobacz zdjęcia.