Październik
06

Konkurs RegioStars: Głosujcie na nasz projekt!

WUP w Krakowie

Zachęcamy do głosowania na projekt "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia", który znalazł się w gronie finalistów konkursu RegioStars 2017. Walczymy o Nagrodę Publiczności.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni we wtorek, 10 października 2017 r., w Brukseli podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" został zgłoszony w kategorii "Edukacja i szkolenia". Do grona 24 finalistów wyłoniło go niezależne jury konkursu, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija, spośród 103 zgłoszonych projektów w oparciu o 4 najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską.

Główny cel projektu "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" stanowiło wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szkoleniu ich pracowników. Przedsiębiorcy wskazywali na skomplikowane procedury w rozliczaniu pieniędzy unijnych, przez co niejednokrotnie rezygnowali z dofinansowania, a co za tym idzie – szkoleń. Jednocześnie potrzebowali ich, aby podnosić konkurencyjność swoich firm. Województwo Małopolskie postanowiło wykorzystać doświadczenia międzynarodowe, aby rozwiązać ten problem w regionie. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie opracowano i przetestowano innowacyjny w skali kraju system podmiotowego finansowania usług, wykorzystujący bony szkoleniowe (szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są tutaj).

Głosować na projekt "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" można za pomocą:

 

Głosowanie trwa do północy 9 października 2017 r.

Każdy może zagłosować tylko raz. Nie można najpierw głosować np. na stronie, a potem na Facebooku, gdyż system do zbierania głosów identyfikuje adres e-mail.

Nagrodę Publiczności otrzyma projekt z największą liczbą głosów uzyskanych łącznie na wszystkich kanałach.