Grudzień
11

Kolejne firmy ze znakiem jakości MSUES!

WUP w Krakowie

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych otrzymały następne instytucje szkoleniowe i doradcze.

Logo MSUES

 

Znak jakości MSUES przyznano firmom:

  • Fundacja EDUmocni (ul. Kościuszki 37A, 33-100 Tarnów);
  • SALCOM - BIURO UBEZPIECZEŃ, WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE, TEDI MOTO SERVICE Ewelina Rybicka (ul. Bolesława Szpunara 14, 32-020 Wieliczka);
  • Akademia Rozwoju Osobistego Open Self Sylwia Krzywdzik (ul. Targowa 5, 35-064 Rzeszów);
  • Macan Design Krystian Suchenia (ul. Poręby 12, 26-067 Strawczyn).

 

 O Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia, powstałe we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU).

Zawiera 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

Prace nad MSUES trwały ponad 3 lata, a bazę merytoryczną opracował w 2010 r. zespół naukowców i praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Łącznie w pracach nad modelem uczestniczyło 25 naukowców oraz prawie 90 instytucji.

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia i jego zadania

O wysoką jakość szkoleń dba funkcjonujące w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Działania Centrum nakierowane są na to, aby MSUES był standardem wyróżniającym posiadających dobrą jakość usług szkoleniowych. W związku z tym duże znaczenie przy wdrożeniu MSUES ma wymiar edukacyjny certyfikacji, szczególnie widoczny w trakcie przygotowania do audytu. Sam proces audytu jest zaprojektowany tak, aby rozwijać firmę w kierunku jakości. Wiąże się z tym również postawienie wysokich wymagań dotyczących kadry audytorów oraz zapewnienie im wsparcia merytorycznego w zakresie specyfiki usług edukacyjno-szkoleniowych. Ponadto proces audytu jest zoptymalizowany dokładnie dla potrzeb instytucji szkoleniowych. Monitorowanie systemu prowadzone jest w sposób ciągły, w oparciu o reklamacje klientów i analizy ryzyka.

Pobierz Rejestr instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.