Czerwiec
08

Kolejne firmy ze znakiem jakości MSUES!

WUP w Krakowie

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych otrzymały następne instytucje szkoleniowe.

 

Znak jakości MSUES przyznano firmom:

  • Edyta Pęcherz Centrum Funduszy Europejskich (ul. Krupnicza 8/3A, 31-123 Kraków);
  • Brainstorm Group Sp. z o.o. (ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza);
  • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego prowadzona przez Agnieszkę Płazę (ul. Oracka 6, 32-700 Bochnia);
  • Pośrednictwo Pracy i Doradztwo Andrzej Sucharski (ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia);
  • Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau (ul. Puławska 39, lok. 77, 02-508 Warszawa).

 

O Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia, powstałe we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU).

Zawiera 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

Prace nad MSUES trwały ponad 3 lata, a bazę merytoryczną opracował w 2010 r. zespół naukowców i praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Łącznie w pracach nad modelem uczestniczyło 25 naukowców oraz prawie 90 instytucji.

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia i jego zadania

O wysoką jakość szkoleń dba funkcjonujące w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Działania Centrum nakierowane są na to, aby MSUES był standardem wyróżniającym posiadających dobrą jakość usług szkoleniowych. W związku z tym duże znaczenie przy wdrożeniu MSUES ma wymiar edukacyjny certyfikacji, szczególnie widoczny w trakcie przygotowania do audytu. Sam proces audytu jest zaprojektowany tak, aby rozwijać firmę w kierunku jakości. Wiąże się z tym również postawienie wysokich wymagań dotyczących kadry audytorów oraz zapewnienie im wsparcia merytorycznego w zakresie specyfiki usług edukacyjno-szkoleniowych. Ponadto proces audytu jest zoptymalizowany dokładnie dla potrzeb instytucji szkoleniowych. Monitorowanie systemu prowadzone jest w sposób ciągły, w oparciu o reklamacje klientów i analizy ryzyka.

Pobierz Rejestr instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.