Grudzień
29

Kapituła Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy

WUP w Krakowie

Znamy już skład Kapituły, która wyłoni laureatów Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2018.

 

Przewodniczącym Kapituły jest dr hab. Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego, a funkcję zastępcy przewodniczącego pełni Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Do składu kapituły zostali powołani również: Marek Piwowarczyk - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Andrzej Zając - przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Wioletta Wilimska - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Józef Bajdel - Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie.

Przypominamy, że celem nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.


Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana osobom fizycznym realizującym inicjatywy i prowadzącym działalność w Małopolsce oraz pracodawcom posiadającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego w następujących kategoriach:

  1. Osobowość Rynku Pracy - dla osoby, która jest inicjatorem, promotorem działalności wspierającej małopolskich pracodawców i pracowników. Tym tytułem zostanie nagrodzona działalność wyróżniająca się na tle innych i związana z aktualnymi potrzebami rynku pracy oraz mająca na celu niwelowanie jego problemów i niedostatków lub promowanie dobrych praktyk służących polepszeniu sytuacji mieszkańców regionu na rynku pracy, a także zwiększeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.
  2. Małopolski Pracodawca Roku:
  • Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników - dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji. Tym wyróżnieniem zostaną uhonorowani pracodawcy (zatrudniający do 50 pracowników i powyżej 50 pracowników) zapewniający stabilność zatrudnienia i wywiązujący się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosujący między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;
  • Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie - dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym (nagroda zostanie przyznana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie).

 

Uroczyste wręczenie nagrody laureatom będzie miało miejsce 5 lutego w Krakowie.