Wrzesień
27

Jesteś przedsiębiorcą? Weź udział w projekcie

WUP w Krakowie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca przedsiębiorców do udziału w projekcie EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth), nad którym pracuje 13 organizacji z 12 krajów Europy, a całość koordynowana jest przez CSR Europe.

Jedno z założeń projektu, którego celem jest stworzenie struktury wspierającej staże w MŚP poprzez zwiększenie świadomości o stażach zawodowych, zwiększenie ich liczby oraz poprawienie ich jakości, co ma również zaowocować wkładem w dialog dotyczący staży na poziomie krajowym i europejskim, stanowi nawiązanie ścisłej współpracy z 20 przedsiębiorstwami, które zaangażują się w inicjatywę poprzez udział w webinariach oraz analizę swoich mocnych i słabych stron za pomocą specjalnie przygotowanego darmowego narzędzia online (dostępne tutaj), udział w warsztacie, dzielenie się dobrymi praktykami.

Firmy, które wezmą udział w projekcie:

  • dowiedzą się, jakie korzyści może czerpać firma z zatrudnienia stażystów;
  • wezmą udział w serii tematycznych webinariów, które będą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń;
  • dowiedzą się, co zmienić w wewnętrznych procesach firmy, aby zapewnić stażystom optymalne warunki;
  • rozpropagują swoją markę, stając się ambasadorem stażystów lub zapewniając swojej firmie miejsce w rankingu europejskich programów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu);
  • wezmą udział w dialogu dotyczącym stosowanej polityki na szczeblu krajowym i europejskim.

 

Projekt zakończy się zakończy się w sierpniu 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się na stronach: odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent i www.eutalent.org.

 

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu