Lipiec
04

Jesteśmy w finale RegioStars Awards!

WUP w Krakowie

Projekt "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" WUP w Krakowie znalazł się w gronie finalistów konkursu RegioStars 2017.

Niezależne jury konkursu, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija, wybrało 24 finalistów spośród 103 zgłoszonych projektów w oparciu o 4 najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską. Wśród finalistów znalazł się projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia", zgłoszony w kategorii "Edukacja i szkolenia". 

24 finalistów pochodzi z regionów i miast z 20 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz jednego kraju sąsiadującego: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski (oprócz projektu WUP w Krakowie - Małopolska Karta Aglomeracyjna, Zintegrowane usługi publiczne i płatności elektroniczne Olsztyna), Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.  

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni we wtorek, 10 października 2017 r., w Brukseli podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars. 

Przypominamy, że w ramach konkursu RegioStars co roku wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych w następujących kategoriach:

  1. Mądra specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP; 
  2. Unia energetyczna: działania w dziedzinie klimatu; 
  3. Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo; 
  4. Edukacja i szkolenia; 
  5. CityStars: miasta przechodzące na technologię cyfrową.  

Ponadto warto zaznaczyć, że projekt "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" wyróżniło również Ministerstwo Rozwoju w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017, który ma na celu wyłonienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Projekt został zgłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w kategorii "Rozwój środowiska biznesowego".