Grudzień
21

Jest już "Przewodnik po MSUES 2.0"!

WUP w Krakowie

"Przewodnik po MSUES 2.0" to praktyczne wsparcie dla instytucji zainteresowanych ubieganiem się o znak jakości MSUES.

Okładka

Przewodnik pozwala dobrze zaplanować proces certyfikacji. Pomocny w tym jest ramowy plan audytu zamieszczony w publikacji oraz zawarte w nim inspiracje do dalszego rozwoju organizacji, które "mają już jakość".

Publikacja stanowi źródło wskazówek i pomysłów, jak realizować usługi wspierające rozwój osób i przedsiębiorstw. Obok standardów i słownika pojęć używanych do ich opisu "Przewodnik po MSUES 2.0" zawiera przykłady dobrych praktyk oraz wskazówki, co zrobić, aby podnieść jakość usług rozwojowych oferowanych przez firmę.

"Przewodnik po MSUES 2.0" jest wynikiem pracy wielu środowisk na rzecz jakości usług szkoleniowych i doradczych. Uwzględnia doświadczenia realizatorów usług, organizacji zrzeszających usługodawców, a także Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia i audytorów biorących udział w procesie certyfikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej publikacją.

Załączniki: