Luty
06

Jakie korzyści daje przedsiębiorcy system bonów szkoleniowych?

WUP Kraków

Bony szkoleniowe to jeden ze sposobów podmiotowego finansowania usług ze środków publicznych. Rozwiązanie to przynosi bardzo duże korzyści, co potwierdzają realizatorzy podobnych inicjatyw z innych krajów: szybkość, elastyczność, autonomię wyboru usługi przez klienta, dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb przedsiębiorców. Aby jednak system taki był sprawny wymaga wprowadzenia zabezpieczeń przed niepożądanym procesami, jakie mogą wstąpić i to w pracy nad systemem było najtrudniejsze (…)

Przedsiębiorca zamawia bony szkoleniowe, podpisuje umowę, otrzymuje przesyłką bony i albo sam uczestniczy w szkoleniu albo kieruje na nie pracownika. Może skorzystać jedynie z oferty tych firm, które mają znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. Przedsiębiorca ma więc bardzo dużą autonomię – samodzielnie wybiera szkolenie, decyduje kiedy i gdzie chce w nim uczestniczyć, a także kto z jego firmy ma się szkolić.


Małgorzata Dudziak
Kierownik projektu PFK- Podmiotowe finansowanie kształcenia


Czytaj więcej w INNOWACJE BEZ GRANIC (BIULETYN KIW, NR 4/2014)

 

innowacje bez granic