Wrzesień
01

Jak zdobyć znak jakości?

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia

.

Firmy szkoleniowe zainteresowane procesem weryfikacji zapraszamy do złożenia formularza samooceny w WUP w Krakowie. Wypełnienie i przesłanie do WUP Kraków formularza samooceny pozwala na nawiązanie stałego kontaktu z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Wypełnienie formularza samooceny daje okazję do indywidualnej świadomej refleksji instytucji szkoleniowej nad jakością swoich usług. W oparciu o wiedzę na temat sposobów własnego działania, samodzielnie rozstrzyga ona, czy spełnia wymagania zdefiniowane w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, będących podstawą przyznawania znaku jakości.

W formularzu samooceny należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

  1. Wynik samooceny – każdemu wskaźnikowi MSUES towarzyszą trzy opcje do wyboru: „spełniam”, „nie spełniam”, „nie wiem”. Na podstawie wiedzy o sposobach działania instytucji szkoleniowej należy wybrać jedną z nich. Te wskaźniki, które budzą wątpliwości („nie wiem”) lub zdaniem instytucji szkoleniowej nie są przez nią spełniane („nie spełniam”), będą na późniejszym etapie przedmiotem rozmowy z konsultantem Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia..
  2. Oczekiwania wobec spotkania z konsultantem;
  3. Wyrażenie zgody (poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika) na przystąpienie instytucji szkoleniowej do procedury oceny spełniania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Zapoznaj się z pełną procedurą weryfikacji zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i przyznawania znaku  jakości  oraz podstawowymi warunkami umowy.