Czerwiec
11

Funduszowo w Proszowicach

WUP w Krakowie

9 i 10 czerwca Miasteczko Funduszowe i Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich gościły w Proszowicach. Była to już 5. odsłona Weekendu z Funduszami.

 

Młodzi Małopolanie przybywający na proszowicki rynek w niedzielę, 10 czerwca 2018 r., na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie mogli uzyskać informacje o aktualnie realizowanych projektach adresowanych do osób do 30. roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dających szansę na odbycie kursu, szkolenia, stażu czy otrzymanie dotacji na otwarcie własnej firmy.

Ponadto nasi eksperci informowali o możliwościach, jakie daje udział w projekcie "Kierunek Kariera", w tym o Bilansie Kariery - usłudze pozwalającej określić swoje predyspozycje zawodowe i mocne strony, a także dającej szansę otrzymania 87% dofinansowania do szkoleń językowych, komputerowych i kursów prawa jazdy kat. A, B, C i C+E.

Na stoisku byli również obecni przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Instytutu Turystyki w Krakowie.

Przypominamy, że Weekend z Funduszami to wydarzenia jedno- lub dwudniowe, których główną ideą jest zainteresowanie mieszkańców regionu środkami unijnymi - w kontekście aktualnych naborów i prezentacja inwestycji powstałych dzięki unijnemu wsparciu.

Organizatorem Weekendów z Funduszami jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.weekend.fundusze.malopolska.pl.