Maj
22

Byliśmy w Nowym Sączu!

WUP w Krakowie

Nowy Sącz to kolejny przystanek Weekendu z Funduszami, gdzie w minioną sobotę można było poznać możliwości, jakie dają środki unijne.

 

Odwiedzający nasze stoisko na nowosądeckim rynku uzyskali informacje o aktualnie realizowanych projektach adresowanych do osób do 30. roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dających szansę na odbycie kursu, szkolenia, stażu czy otrzymanie dotacji na otwarcie własnej firmy.

Ponadto eksperci informowali o możliwościach, jakie daje udział w projekcie "Kierunek Kariera", w tym o Bilansie Kariery - usłudze pozwalającej określić swoje predyspozycje zawodowe i mocne strony, a także dającej szansę otrzymania 87% dofinansowania do szkoleń językowych, komputerowych i kursów prawa jazdy kat. A, B, C i C+E.

Zainteresowani mogli również dowiedzieć się, jakie korzyści (szkolenia zawodowe, staże, warsztaty z podstaw obsługi komputera i inne) niesie ze sobą udział w projekcie "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej", adresowanym m.in. do osób kwalifikujących się do objęcia pomocą społeczną, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i bezdomnych.

Porad udzielali też przedstawiciele Instytutu Turystyki w Krakowie, Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu oraz Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

Przypominamy, że Weekend z Funduszami to wydarzenia jedno- lub dwudniowe, podczas których eksperci doradzają, jak skorzystać z dotacji unijnych, jak przygotować projekt oraz jakie programy są realizowane. Imprezom towarzyszy wystawa "Fundusze bliżej Ciebie", jak i Miasteczko Funduszowe, w którym na odwiedzających czeka wiele atrakcji.

Organizatorem Weekendów z Funduszami jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.weekend.fundusze.malopolska.pl.