Lipiec
01

BONY SZKOLENIOWE

Anna Araminowicz

Jak skorzystać z bonów szkoleniowych?

Tylko z dokumentem kończącym usługę doradczą będziesz mógł skorzystać z bonów szkoleniowych na szkolenia językowe i komputerowe. Bony będą dostępne najprawdopodobniej na przełomie 2016 i 2017 roku. O dokładnej dacie przekazania bonów poinformujemy Cię w grudniu 2016 r. Wówczas będziesz mógł wybrać odpowiednie dla siebie szkolenie spośród ofert dostępnych w bazie projektu. Baza ta będzie sukcesywnie zapełniana ofertami instytucji szkoleniowych, które świadczą usługi dobrej jakości.

Pamiętaj! Ty wybierasz szkolenie, my dbamy o to, abyś miał swobodę wyboru wśród usług dobrej jakości.

Za szkolenie zapłacisz bonami szkoleniowymi, które otrzymasz po zawarciu z nami umowy i wpłacie 13% wartości zamówionych bonów.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, może się okazać, że dofinansowanie wybranych przez Ciebie w ramach projektu szkoleń stanowić będzie pomoc de minimis. Wówczas, przed zawarciem umowy, należy złożyć m.in. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Usługę Bilansu Kariery świadczą:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie
e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl
tel.: 12 424 07 38

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu
e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl
tel.: 18 442 94 90

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl
tel.: 14 626 99 40

 

Załączniki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy